Alleen de beste deals
Kortingen & acties
Betrouwbare partners

Privacybeleid

 

Privacy Verklaring

Inleiding

Dit is de privacy verklaring van Kortingcity.nl e.a. (hierna “wij”). De privacy van jou als klant en/of bezoeker staan bij ons hoog in het vaandel. Wij handelen te allen tijde in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy verklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken voor onze eigen activiteiten.

Wie zijn wij?

Wij zijn Kortingcity, wij bieden jou dagelijks de allerleukste producten aan tegen de allerlaagste prijzen. Dit doen wij via onze webwinkel die te bezoeken is via Kortingcity.nl. Elke dag staan er meerdere aanbiedingen online die slechts 24 uur of soms langer geldig zijn.

Wij zijn gevestigd aan de Watertuin 202 in Barneveld.

Deze privacy verklaring ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Privacy-helpdesk

Voor vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kun je je richten tot onze Privacy-helpdesk, via contact@kortingcity.nl.

Beveiliging

Wij hebben vanuit Kortingcity passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens altijd te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch in overeenstemming met de laatste richtlijnen beveiligd zijn. Ook houden wij bij wie er toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantendata van Kortingcity.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Betalingsgegevens
 • Orderhistorie

Mijn Account

Indien je een account hebt aangemaakt op Kortingcity.nl, dan kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving (Mijn Account) waarin je jouw gegevens (op het IP-adres na) in kunt zien en eventueel kunt bewerken.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

 • Om de aangeschafte producten te kunnen leveren en te kunnen factureren;
 • Om te kijken of je wel echt bent wie je zegt dat je bent;
 • Om je bestelling af te handelen en je op de hoogte te houden van je bestelling;
 • Om je pakketje het juiste adres te laten bezorgen;
 • Om jouw eventuele retourzending op de juiste manier te kunnen verwerken;
 • Om je op de hoogte te houden van onze aantrekkelijke “dit-wil-je-niet-missen-aanbiedingen”;
 • Om gepersonaliseerde reclame jouw kant op te sturen, mits je daar toestemming voor gegeven hebt;
 • Om de webwinkel te kunnen verbeteren op alle fronten, zodat jouw winkel genot verbeterd;
 • Om onze diensten en producten nog beter te maken dan dat ze al waren;
 • Om onze diensten en producten op jouw wensen af te stemmen;
 • Om informatie over je te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving.

Kortingcity nieuwsbrieven

Je kan je bij ons aanmelden voor onze eigen dagelijkse nieuwsbrief. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kan je heel gemakkelijk jezelf uitschrijven. Dit kan ook direct onderaan in iedere ontvangen nieuwsbrief.

Personalisatie

Om jou als bezoeker te voorzien van een gepersonaliseerde ervaring in de webwinkel, nieuwsbrieven en online-advertenties verzamelen wij gegevens die betrekking hebben tot jouw surfgedrag binnen de webwinkel, activiteiten op onze andere kanalen en eventuele orderhistorie van onze online bezoekers / klanten. Met deze gegevens krijgen we meer inzicht in jouw interesses en kunnen zo relevanter zijn op elk kanaal waar je ons bezoekt.

Vanuit Kortingcity vinden wij het belangrijk dat jij in controle bent en daarom kun je altijd zelf bepalen op welke manier en hoe lang je gevolgd wilt worden, je gegevens inzien en eventueel op verzoek te verwijderen. Dit kun je vrij eenvoudig zelf aanpassen. Klik hier om dit te beheren! Het betreft hier enkel de gegevens die gebruikt worden voor de gepersonaliseerde ervaring. Bij een verzoek tot verwijdering via de Privacy-helpdesk (per e-mail) dient de betrokkene te specifiëren welke gegevens er verwijderd dienen te worden.

Bijzondere gegevens

Wij verwerken één type bijzondere persoonsgegevens, namelijk: geslacht. Geslacht verwerken wij om je aan te kunnen spreken met ‘mevrouw’ of ‘meneer’, zodat wij altijd weten met wie wij te maken hebben indien wij bijvoorbeeld een verzoek krijgen.

Rechten van betrokkenen

Onder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedereen een aantal rechten. Wij wijzen je graag op jouw rechten als betrokkene. Heb je tips of opmerkingen, dan horen wij dat graag.

Informatie en inzage:

Je kunt inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

 • Vergetelheid:
  Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben door ons laten verwijderen. Het kan echter zijn dat we voor andere doeleinden (bijvoorbeeld: wettelijke bewaartermijn boekhouding van 7 jaar) die gegevens nog wel moeten verwerken.
 • Beperking:
  Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar:
  Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
 • Dataportabiliteit:
  Dit is een nieuw recht onder de AVG. Je kan je persoonsgegevens (laten) overdragen.

Daarnaast kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen wij dat graag. Binnen Kortingcity hechten wij veel waarde aan jouw privacy en daarom zijn wij altijd bereid om met jou in gesprek te gaan op het moment dat jij ergens mee zit.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk – in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren – voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Grondslagen en de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou (consument) en ons (webwinkel). Tot slot verwerken wij sommige gegevens met jouw toestemming, zoals bij het plaatsen van een bestelling en het versturen van onze nieuwsbrieven.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn zogeheten (sub-)verwerkers. Wij zorgen ervoor dat deze partijen voldoende waarborg bieden aan technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Om ze hieraan te houden sluiten wij verwerkingsovereenkomsten met daarin onder meer dat zij jouw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van ons. In hoofdlijnen heeft Kortingcity met de volgende type (sub-)verwerkers te maken: leveranciers, fulfilment magazijn (logistiek centrum), vervoerder, IT-beheerders, hosting providers, mediabureaus en diverse marketing software.

Wat doen we niet met je gegevens?

Wij zijn gek op te gekke aanbiedingen, maar wij zullen jouw gegevens nooit aan andere partijen dan Kortingcity en/of gelieerde bedrijven aanbieden of verkopen.

Cookies

Om ervoor te zorgen dat Kortingcity de allerleukste en allerbeste webwinkel is en blijft maken wij gebruik van Cookies.

Wijziging van privacy verklaring

Het kan zijn dat deze privacy verklaring als gevolg van optimalisatie van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij adviseren je dan ook om zo nu en dan de privacy verklaring te raadplegen als je toch bij ons aan het winkelen bent. Onderaan de privacy verklaring zullen wij te allen tijde de versie nummer en datum aanpassing bijhouden.

Privacy verklaring Kortingcity | Versie: 1.0.1 | 15 maart 2023

 

nl_NLNederlands